Faktoring bankowy

Faktoring to krótkoterminowe finansowanie udzielane przez firmę faktoringową. Definicja faktoringu mówi, że jest to usługa finansowa dedykowana przede wszystkim firmom mającym problem z niewypłacalnymi kontrahentami, którzy nie opłacają faktur w terminie. Faktor (na przykład bank lub inna instytucja finansowa) kupuje daną wierzytelność (nieopłaconą przez kontrahenta fakturę) i zajmuje się jej uregulowaniem, natomiast Twoja firma otrzymuje za to zapłatę (zaliczkę). Najpierw jest to kwota wynikająca z warunków umowy, a później po odzyskaniu zaległej należności od dłużnika – pozostała jej część. Dzięki temu przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi, mimo braku opłacenia należności przez dłużnika. Faktoring pozwala utrzymać Twojej firmie płynność finansową, bez konieczności brania kredytów. Dzięki zachowaniu terminowości w spłatach faktur faktoring buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy wśród kontrahentów i potencjalnych klientów. Dbałość o płynność i finanse zapewnia profesjonalny wizerunek działalności. Faktoring dla firm to również możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, takich jak prowadzenie rozliczeń, fachowa pomoc w odzyskaniu należności, działania windykacyjne czy monitoring płatności. Decydując się na powierzenie zewnętrznemu podmiotowi tego typu zadań, zyskujesz więcej czasu na prowadzenie swojego biznesu, ponieważ nie musisz już zajmować się samodzielnym monitorowaniem płatności przez kontrahentów.

W faktoringu biorą udział 3 podmioty:

 • przedsiębiorca (faktorant),
 • instytucja finansowa nabywająca wierzytelność (faktor),
 • dłużnik – kontrahent faktoranta

Na czym polega faktoring bankowy i jakie są jego zalety?

Korzyści wynikających z faktoringu jest bardzo wiele, a do najważniejszych należą:

 • szybka gotówka i ciągły dopływ kapitału obrotowego,
 • szybszy rozwój firmy – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
 • płynność finansowa – pieniądze często otrzymujesz praktycznie od razu po przekazaniu faktur firmie faktoringowej,
 • większa swoboda w zdobywaniu nowych klientów,
 • zwiększenie wiarygodności Twojej firmy,
 • możliwość otrzymania rabatów za wcześniejszą płatność swoich należności,
 • gwarancja bezpieczeństwa Twojego biznesu – możliwość weryfikacji kontrahenta, wsparcie monitoringu i windykacji,
 • brak ryzyka obciążenia biznesu w takim stopniu jak w przypadku kredytów bankowych czy pożyczek,
 • brak stosowania zabezpieczeń tak jak przy pożyczkach bankowych (na przykład hipoteki),
 • bardzo prosta procedura i mniej dokumentacji niż przy staraniu się o kredyt dla firm,
 • możliwość skorzystania z faktoringu nawet przez przedsiębiorców, niemających zdolności kredytowej.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 730-101-310 lub 575-288-800

Definicja faktoringu – jego podstawowe rodzaje

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, które możemy podzielić ze względu na kryterium konsekwencji, siedzibę nabywców czy moment powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy z faktorem. Jeśli chodzi o kryterium konsekwencji, wynikających z braku płatności, wyróżniamy faktoring:

 • z regresem (niepełny) – polega ona na tym, iż faktor nie przyjmuje na siebie ryzyka związanego z brakiem uiszczenia płatności. Jeżeli kontrahent (mimo wręczenia faktury firmie faktoringowej), nie opłaci zobowiązania, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrócenia środków przekazanych mu przez podmiot udzielający finansowania.
 • bez regresu (pełny) – w tym przypadku zewnętrzny podmiot w całości przyjmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika, a więc nie przysługuje mu możliwość zwrotu niespłaconej przez nabywcę faktury. Firma faktoringowa bierze więc na siebie pełne ryzyko powiązane z niezapłaceniem zobowiązania.
 • mieszany – jest to połączenie faktoringu pełnego i niepełnego, które polega na tym, iż faktor ma możliwość roszczeń od kontrahenta. Dokładne ustalenia między podmiotem udzielającym finansowania a Twoim biznesem opisuje umowa.

Typy faktoringu ze względu na siedzibę nabywcy to:

 • faktoring krajowy – nabywca jest podmiotem krajowym,
 • faktoring eksportowy – nabywca jest podmiotem zagranicznym.

Typy faktoringu ze względu na czas powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy to:

 • jawny – dłużnik wie o współpracy z faktorem i wyraża zgodę na cesję praw wierzytelności,
 • tajny – dłużnik nie wie o rozpoczęciu współpracy z faktorem,
 • półotwarty – dłużnik dowiaduje się o nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową dopiero w momencie, gdy otrzymuje wezwanie do zapłaty.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów możemy wyszczególnić również faktoring:

 • odwrotny – polegający na nabyciu wierzytelności nie przez sprzedającego, ale przez nabywcę,
 • ubezpieczony – dodatkowe rozszerzenie umowy faktoringowej o ubezpieczenie,
 • programy lojalnościowe – specjalne rozwiązania dla dostawców, organizowane przez nabywców.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring?

W wielu przypadkach faktoring bankowy może okazać się doskonałym rozwiązaniem. Usługa ta polecana jest szczególnie przedsiębiorcom cierpiącym na brak zdolności kredytowej i problemy z wypracowaniem płynności finansowej. Decydując się na zawarcie umowy z faktorem, firma może odzyskać płynność finansową i na przykład uregulować najpilniejsze, najbardziej naglące opłaty i zobowiązania. Oprócz tego może również w krótszym terminie opłacać swoich dostawców, co wiąże się z lepszą opinią na rynku, a nawet możliwością uzyskania atrakcyjnych rabatów. Ciągłe spóźnianie się przez kontrahentów z płatnościami jest nie tylko uciążliwe i pochłania mnóstwo czasu, ale również bardzo problematyczne, gdyż firma nie posiada płynności finansowej. Nagromadzenie się kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu takich sytuacji, może przyczynić się do poważnych problemów finansowych, a także utrudni wywiązywanie się z innych, własnych zobowiązań. Faktoring pozwala na pozbycie się części zobowiązań i zlecenie ich uiszczenia zewnętrznemu podmiotowi, która stworzy praktyczny, skuteczny model prowadzenia działalności w taki sposób, by środki finansowe szybciej napływały do firmy. To bardzo wygodne i skuteczne rozwiązanie.

Przedsiębiorstwa, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, również powinny zastanowić się nad zawarciem umowy faktoringu. Uzyskanie kredytu w banku do łatwych nie należy, wiąże się z dostarczeniem obszernej dokumentacji i wieloma wymaganiami. Banki niechętnie udzielają pożyczek młodym firmom, które dopiero rozwijają się na rynku. Z kolei w faktoringu nie ma to tak dużego znaczenia – usługa ta kierowana jest do szerszego grona, w tym placówek nieposiadających zdolności kredytowej.

Faktoring – koszty działań

Ile kosztuje faktoring? Na nie może składać się wiele rzeczy, w zależności od danej umowy. Koszty faktoringu zawsze pokrywane są przez faktoranta, czyli Twoją firmę. Na ostateczną cenę wykonania usługi może składać się m.in.:

 • opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku czy przygotowanie dokumentów,
 • prowizja, czyli koszty finansowania faktoringu,
 • opłata związana z wysyłaniem kontrahentom przypomnień, ponagleń o zapłatę nieuregulowanych faktur,
 • odsetki od zaliczki wypłaconej przez firmę faktoringową.

Wysokość opłat za faktoring bankowy jest zależna od wielu czynników, w tym również od ilości wierzytelności czy ich wartości. Istotne znaczenie ma również długość okresu pomiędzy wypłaceniem zaliczki przez faktora a uiszczeniem płatności za fakturę przez kontrahenta. Dlatego decydując się na to rozwiązanie, z pewnością warto dokładnie zapoznać się nie tylko z samą umową, ale również z opłatami z nim związanymi. Pomocne może być skorzystanie z rankingów firm dostępnych w Internecie i porównanie aktualnych ofert.

Faktoring – co to jest? Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące tej usługi finansowej.
Faktoring – na czym polega? W najprostszym znaczeniu tego słowa jest to zarządzanie wierzytelnościami i monitorowanie należności przez firmę faktoringową, mające na celu przyspieszenie płatności przez kontrahenta. Decydując się na nawiązanie współpracy, otrzymujesz od firmy zaliczkę na poczet późniejszych wpłat od kontrahentów. W umowach tych uczestniczą trzy podmioty: przedsiębiorca, instytucja udzielająca finansowania oraz dłużnik (kontrahent). Takie działanie jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które:

 • nie posiadają płynności finansowej,
 • chcą zabezpieczyć się przed nieuczciwymi, niewypłacalnymi kontrahentami,
 • poszukują skutecznych źródeł finansowania, innych niż pożyczki bankowe,
 • stosują odroczone terminy płatności.

Jest to nie tylko bardzo dobre wyjście przy problemach finansowych, ale również realna pomoc w planowaniu pracy, budżetu i odciążenie firmy. Z faktoringu mogą skorzystać zarówno małe firmy, startupy czy freelancerzy, jak i duże przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju działalności i branży. Tego typu usługa ogromną popularnością cieszy się na przykład w branży budowlanej, transportowej, reklamowej czy usługowej, które bardzo często mają wyjątkowo długie terminy płatności za zrealizowane zlecenia.
Na koszt faktoringu składa się wiele aspektów, a najczęstsze opłaty związane są z opłatą administracyjną, odsetkami czy prowizją.  Wyróżniamy różne jego rodzaje, wśród których możemy wymienić faktoring z regresem i bez niego lub mieszany, krajowy i eksportowy, jawny, tajny i półotwarty oraz odwrotny i ubezpieczony.
Skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się z licznymi korzyściami, natomiast samo rozpoczęcie współpracy jest naprawdę proste. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 730-101-310 lub 575-288-800, chętnie przedstawimy szczegółowe informacje oraz odpowiemy na Twoje pytania.

Średnia ocena: 4.6/5.0

Na podstawie: 34 opinii

AGENCJA FINANSOWA BANKIER

Dzięki naszym doradcom mobilnym, którzy jeżdżą do Klientów, aby pomóc im w dopełnieniu wszelkich formalności, nasi Klienci nie muszą dojeżdżać do Bydgoszczy.

Przejdź do kontaktu

© Copyright 2020 | Agencja Finansowa BANKIER