Kredyt na firmę bez zaświadczeń

 

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Zapewne przynosi Ci to wiele satysfakcji, jakkolwiek musisz się też mierzyć z różnymi wyzwaniami z tym związanymi. Niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje Twoja mikrofirma, inwestowanie w jej rozwój wymaga zwykle znaczących nakładów finansowych. W praktyce nie każde przedsiębiorstwo stać na takie przedsięwzięcia, jak zakup nowej maszyny produkcyjnej, nabycie nowoczesnego sprzętu komputerowego czy zwiększenie liczebności kadry roboczej. Niestety, prawa konkurencyjnego rynku są nieubłagane. Firma, która stoi w miejscu z inwestycjami, wcześniej czy później zostanie skazana na upadłość i likwidację.
Jeśli zależy Ci na świetlanej przyszłości własnego biznesu, powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć odpowiednią kwotę pieniędzy na jego rozwój. Szczególnie pomocny w tym zakresie okazuje się kredyt na działalność gospodarczą bez zabezpieczeń. Panuje powszechne przekonanie, że w ten sposób znacznie łatwiej pozyskać środki pieniężne niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnej pożyczki bankowej. Rzeczywiście, kredyty dla mikrofirm bez zaświadczeń o dochodach dla wielu przedsiębiorców stają się jedyną szansą na rozkręcenie własnego biznesu. Warto zatem poznać kilka praktycznych wskazówek na temat tego, jak ubiegać się o uzyskanie takiego kredytu oraz na jakie kwoty mogą liczyć właściciele firm będących w trudnej sytuacji finansowej.

Wyzwania przy własnej działalności gospodarczej

Trzeba mieć świadomość, że już samo założenie własnej działalności gospodarczej z reguły oznacza konieczność zainwestowania znaczącego kapitału w całe przedsięwzięcie (np. sklep potrzebuje towaru, biuro kompleksowego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu komputerowego, a zakład produkcyjny wyspecjalizowanego parku maszynowego). Zdolność kredytowa przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą zwykle jest bardzo niska, w związku z czym muszą się oni liczyć z odmową przyznania im klasycznego kredytu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem okazują się pożyczki bez zabezpieczeń. Ich udzielaniem zajmują się banki oraz instytucje pozabankowe.
W tym przypadku nie są wymagane żadne zaświadczenia o dochodach, jednak trzeba pamiętać o konieczności dostarczenia najważniejszych danych dotyczących firmy i jej działalności. Odnosi się to głównie do adresu siedziby przedsiębiorstwa, numerów NIP i REGON oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Instytucja udzielająca kredytu na działalność gospodarczą bez zabezpieczeń może także zażądać od podmiotu ubiegającego się o to świadczenie ogólnego opisu branży, w której funkcjonuje. Zwykle wszystkie niezbędne informacje zamieszcza się na przekazanym przez kredytodawcę formularzu.
O kredyt dla mikrofirm bez zaświadczeń można starać się zarówno przed założeniem firmy, jak i w trakcie jej działalności. Niestety, duża część przedsiębiorstw działających na polskim rynku boryka się z problemem tzw. zatorów płatniczych, które prowadzą do zaburzeń płynności finansowej podmiotu gospodarczego. Dzieje się tak wtedy, gdy jeden lub kilku kontrahentów notorycznie zalega z terminowym opłacaniem faktur. Żadne przedsiębiorstwo, tym bardziej, jeśli jest to mikrofirma, w dłuższej perspektywie czasowej nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie bez wystarczającej ilości kapitału.

Formalności przy kredycie na działalność gospodarcza bez zaświadczeń

Kredyt na działalność gospodarczą bez zaświadczeń to minimum formalności i maksymalnie uproszczone procedury jego przyznawania. Środki finansowe wpływają na konto przedsiębiorcy niemal od razu, po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Zanim zdecydujesz ubiegać się o kredyt dla mikrofirm bez zaświadczeń o dochodach, musisz najpierw zastanowić się nad tym, jaką instytucję poprosić o udzielenie tego świadczenia. Większość banków oferuje korzystne warunki pożyczek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz inwestujących w jej rozwój. Niestety, otrzymanie znaczącej pomocy finansowej od tych instytucji z reguły wiąże się z koniecznością przedstawienia ich pracownikom różnych dokumentów. Zalicza się do nich przede wszystkim aktualne sprawozdania finansowe firmy, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek ubezpieczeniowych oraz należnościami względem organów podatkowych.
Przedsiębiorstwo, które w ostatnim czasie miało problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań zarówno wobec państwa, jak i innych podmiotów gospodarczych, w praktyce nie może liczyć na przyznanie przez bank kredytu w normalnym trybie. Przedsiębiorca może skorzystać z oferty instytucji pozabankowej odnoszącej się do udzielania pożyczek na firmę bez zabezpieczeń. Wtedy zostanie automatycznie zwolniony z konieczności prezentowania jakiejkolwiek dokumentacji poświadczającej rzeczywistą sytuację finansową mikrofirmy.
Dla instytucji pozabankowych klienci firmowi stanowią szczególnie cenioną grupę konsumentów. Dlatego co rusz przygotowywane są dla nich specjalne oferty kredytów na działalność gospodarczą bez zaświadczeń o dochodach. Warto skorzystać przynajmniej z niektórych z tych propozycji. Nie ma znaczenia wielkość prowadzonej firmy oraz branża, w której ona działa. Instytucje pozabankowe udzielają kompleksowego wsparcia finansowego niemal wszystkim zgłaszającym się do nich klientom – czy jest to duża, dająca zatrudnienie setkom pracowników korporacja, czy też mikrofirma.

Kredyt na firmę bez zabezpieczeń

Zaciągając kredyt na działalność gospodarczą, przedsiębiorcy dążą zazwyczaj do uniknięcia konieczności zaprezentowania zabezpieczenia. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim takie rozwiązanie pociąga za sobą wymóg poniesienia różnego rodzaju wydatków związanych z jego ustanowieniem, które zresztą często okazuje się niemożliwe do zrealizowania w praktyce. Niestety, w tej sytuacji nierzadko dochodzi też do wydłużenia procedury przyznawania świadczenia.
Przedsiębiorstwa borykające się z trudną sytuacją finansową w większości przypadków potrzebują natychmiastowej pomocy gotówkowej, a każdy dzień zwłoki działa zdecydowanie na ich niekorzyść. Dla nich kredyt na firmę bez zabezpieczeń to często jedyna szansa na poprawę płynności finansowej oraz oddalenie od siebie perspektywy bankructwa i likwidacji własnego biznesu. Jeśli myślisz, że pożyczkę bez zaświadczeń możesz uzyskać tylko w instytucji pozabankowej, musisz wiedzieć, że nie jest to prawdą.

Jak banki zabezpieczają kredyt dla firmy bez zaświadczeń?

Banki, w większości przypadków żądają od kredytobiorcy zabezpieczenia pożyczonego kapitału np. w postaci oddanej pod tzw. zastaw rzeczy ruchomej. W niektórych sytuacjach spełnienie takiego wymogu nie jest jednak konieczne. Wszystko zależy także od tego, w jakim banku dany podmiot gospodarczy ubiega się o kredyt bez zabezpieczeń.
Instytucje bankowe, które decydują się na przyznanie konsumentom prawa do uzyskania kredytu na firmę bez zaświadczeń, z reguły wyznaczają limity kwotowe odnośnie do wysokości udzielonej pomocy. W zależności od banku przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wynoszące kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset tysięcy złotych. Jeśli pożyczona kwota zmieści się we wspomnianym limicie, nie wymaga się od przedsiębiorstwa przedstawiania żadnych zabezpieczeń. Większość banków w ramach swojej oferty kredytów bez zaświadczeń proponuje klientom bardzo przystępne warunki.
W ramach udostępnionego przez nie pakietu kredytowego dla mikrofirm przedsiębiorca może swobodnie zaciągnąć zobowiązanie w wysokości do około 600 tys. złotych. Szybko i bez zbędnych formalności, a co najistotniejsze, bez obowiązku przedstawiania zaświadczeń o dochodach oraz zabezpieczeń. Zarówno bank, jak i inne instytucje finansowe, z reguły nie stawiają też żadnych ograniczeń co do celu wykorzystania pożyczonych pieniędzy. W zależności od aktualnych potrzeb firmy mogą one zostać przeznaczone na pokrycie kosztów długofalowych inwestycji albo przekazane na spłatę bieżących należności (np. zakup materiałów i surowców niezbędnych do produkcji czy opłacenie pensji pracowniczych).
Udzielane przez niektóre banki kredyty na firmę bez zaświadczeń o dochodach wyróżniają się też stosunkowo długim okresem terminu spłaty. Niekiedy czas spłacania długu rozciąga się nawet na 10 lat, zwykle jednak jest krótszy. Trzeba mieć świadomość, że im korzystniejsze warunki przyznania kredytu dla mikrofirm bez zabezpieczeń, tym odsetki za usługę stają się proporcjonalnie wyższe.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego można złoży osobiście w siedzibie placówki lub przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną. Zanim pieniądze zostaną przelane na konto świadczeniobiorcy, w większości przypadków wymaga się od niego podpisania umowy pożyczkowej. Dokument trafia do adresata za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W praktyce kredyt na firmę bez zabezpieczeń można otrzymać bez wychodzenia z domu.
Banki zazwyczaj stosują zabezpieczenia kredytów po to, aby skutecznie obronić się przed ewentualnymi stratami finansowymi, wynikającymi z zaprzestania przez klienta spłacania ciążących na nim zobowiązań finansowych. W tej sytuacji załatwienie wszelkich formalności trwa bardzo długo i pochłania mnóstwo pieniędzy. Dlatego też nieco droższe, ale znacznie wygodniejsze pożyczki bez zaświadczeń o dochodach cieszą się dużą popularnością. Brak weryfikacji zdolności kredytowej kontrahenta w praktyce umożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku w każdej sytuacji.
W większości przypadków do zabezpieczenia kredytów banki wykorzystują określoną część majątku firmowego lub prywatnego dłużnika. Może być to na przykład nieruchomość, samochód, nowoczesne maszyny produkcyjne itp. Trzeba mieć świadomość, że osoba zadłużona do momentu całkowitej spłaty zobowiązania ma ograniczone możliwości dysponowania danym dobrem (nie może go na przykład sprzedać, jeśli bank nie wyrazi na to zgody, nie ma też prawa do zabezpieczania za jego pomocą innych zobowiązań kredytowych; przysługuje jej jednak możliwość korzystania z określonej rzeczy, zgodnie z jej przeznaczeniem).
Wierzyciel może również skorzystać z opcji dokonania przewłaszczenia, które polega na czasowym przeniesieniu na kredytodawcę praw własnościowych do danej części majątku do momentu spłaty całości długu. Wobec nieruchomości zwykle stosuje się tzw. hipotekę, w ramach której w księdze wieczystej wpisuje się obciążenie na rzecz kredytodawcy. Dla dłużnika oznacza to czasową niemożność sprzedania budynku lub gruntu; poza tym może jednak w miarę swobodnie dysponować swoją własnością. Mimo to wielu przedsiębiorcom kredyt dla mikrofirm bez zaświadczeń jawi się jako najlepsze rozwiązanie ich problemów finansowych.

Zabezpieczenia osobiste

Istnieje także możliwość ustanowienia tzw. zabezpieczeń osobistych, w ramach których dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania finansowe. Odpowiedzialność za długi kredytobiorcy może również wziąć na siebie inna osoba, tzw. poręczyciel. W większości wypadków dokonuje się tego za pomocą tzw. poręczeń cywilnych, a także weksli in blanco oraz cesji wierzytelności. Poświadczenia uczciwości dłużnika oraz jego wypłacalności może także dokonać inna instytucja bankowa, która udziela mikro- i małym przedsiębiorcom tzw. gwarancji de minimis.
Nie możesz znaleźć nikogo, kto byłby gotowy poręczyć za Ciebie podczas zaciągania zobowiązań kredytowych? A może boisz się, że w przypadku niemożności spłaty należności wierzyciel przejmie Twoje prawa majątkowe? Jeśli zdecydujesz się na kredyt bez zaświadczeń o dochodach oraz bez zabezpieczeń, unikniesz tego rodzaju trudności. Może zatem warto rzeczywiście rozważyć taką opcję?

Kredyt dla mikrofirm bez zabezpieczeń

Z problemem zaburzeń płynności finansowej borykają się firmy różnej wielkości. Wśród najbardziej wrażliwych na niepewną sytuację rynkową podmiotów gospodarczych wskazuje się jednak przede wszystkim na mikrofirmy. Niestety, zdolność kredytowa większości małych przedsiębiorstw oscyluje na bardzo niskim poziomie. W ich przypadku każdy zator płatniczy może spowodować poważne trudności z wypłacalnością, co niekiedy skutkuje finalnie upadłością działalności gospodarczej. Kredyt dla mikrofirm bez zabezpieczeń i bez zaświadczeń o dochodach to dla takich podmiotów jedyna szansa na utrzymanie się na rynku, a czasem także na poprawę swojej konkurencyjności.
Zastanawiasz się, z których z ofert pożyczkowych skorzystać? Zanim podejmiesz ostateczną decyzję w tej sprawie, powinieneś najpierw rozważyć kilka zasadniczych kwestii. Zwróć uwagę na cel pożyczki oraz kwotę, której potrzebujesz do realizacji przyjętych założeń i strategii. Nie bez znaczenia jest także czas. Pomyśl, czy dodatkowych środków pieniężnych potrzebujesz natychmiast, czy możesz jeszcze chwilowo wstrzymać się z wdrożeniem danej inwestycji. Dla podmiotów, które nie mogą czekać zbyt długo na dodatkowy zastrzyk gotówki, banki i instytucje pozabankowe przygotowały bogatą ofertę kredytów na działalność gospodarczą bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach oraz bez wymogu ustanawiania zabezpieczeń – czy to osobistych, czy też rzeczowych.
Jedną z takich możliwości jest kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, udziela się go przedsiębiorcom, którzy planują w najbliższym czasie przeprowadzić większe inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. Środki można uzyskać na wyposażenie (np. maszyny, sprzęt komputerowy, meble), a także na restrukturyzację firmy oraz na nabycie nowych obiektów przemysłowych. Do otrzymania kredytu inwestycyjnego bez zabezpieczeń niezbędne jest zaprezentowanie biznesplanu.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy mają również możliwość uzyskania pożyczek obrotowych, z których środki przeznacza się na sfinansowanie bieżących zobowiązań firmy. Z pieniędzy tych pokrywa się zwykle należności za zakupione materiały i surowce niezbędne do prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Do otrzymania środków finansowych konieczne jest jednak złożenie nie tylko wniosku, ale także przedstawienie zaświadczeń o dochodach. Dobrą informacją jest to, że w tym przypadku zabezpieczenie kredytu nie jest wymagane.
Jeśli natychmiast potrzebujesz pieniędzy, a Twoja zdolność kredytowa nie jest zbyt wysoka, warto skorzystać z oferty pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe. Wśród różnych proponowanych przez nie opcji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na szybki kredyt na firmę bez zaświadczeń o dochodach. Aby go otrzymać, wystarczy wypełnić wniosek na stronie internetowej wybranej instytucji pozabankowej.
Także przy udzielaniu pożyczek gotówkowych dla mikrofirm nie są wymagane żadne zabezpieczenia. Pieniądze automatycznie przelewane są na konto kredytobiorcy zaraz po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku – szybko i bez zbędnych formalności. Zwykle cała procedura trwa nie więcej niż 24 godziny.
W ostatnim czasie coraz więcej instytucji pozabankowych oferuje swoim klientom także możliwość wzięcia pożyczki pod hipotekę. Są to kredyty na działalność gospodarczą bez zaświadczeń o dochodach, jakkolwiek wymagane jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości.

Średnia ocena: 4.8/5.0

Na podstawie: 31 opinii

AGENCJA FINANSOWA BANKIER

Dzięki naszym doradcom mobilnym, którzy jeżdżą do Klientów, aby pomóc im w dopełnieniu wszelkich formalności, nasi Klienci nie muszą dojeżdżać do Bydgoszczy.

Przejdź do kontaktu

© Copyright 2020 | Agencja Finansowa BANKIER