Kredyty i pożyczki dla firm na oświadczenie

Banki oraz instytucje pozabankowe oferują swoim klientom wiele atrakcyjnych form finansowania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują kredyty dla firm na oświadczenie. To szybki i prosty sposób na pozyskanie środków pieniężnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa lub pokrycie jego bieżących zobowiązań finansowych. Do otrzymania takiej pożyczki wystarczy złożyć w banku wypełniony wniosek z załączonym pismem, w którym osoba ubiegająca się o kredyt wskazuje, że nie ma problemu z terminowym uiszczaniem należności podatkowych oraz opłacanych comiesięcznie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Niekiedy, zamiast oświadczenia można posłużyć się wyciągiem z konta bankowego. Maksymalnie uproszczone procedury pozwalają na szybkie uzyskanie kwoty potrzebnej do realizacji danej inwestycji.

Kredyt na firmę na oświadczenie

Wiele osób myli oświadczenia z zaświadczeniami, nie zdając sobie sprawy, że są to dwa odrębne dokumenty. Pierwszy z nich tworzony jest przez samego przedsiębiorcę, który pod groźbą określonych sankcji karnych oświadcza, że nie ma żadnych zaległości w opłacaniu podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Natomiast pod pojęciem zaświadczeń rozumie się wystawiane przez pracodawcę lub inne instytucje dokumenty poświadczające np. wysokość uzyskiwanych przez pracownika dochodów czy też terminowe uiszczanie zobowiązań wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Do takiej dokumentacji przy ubieganiu się o tradycyjny kredyt bankowy zazwyczaj należy dołączyć jeszcze sprawozdania finansowe, zgodne z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz przyjętą formą opodatkowania.
W praktyce skompletowanie całej niezbędnej przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych dokumentacji może trwać bardzo długo, a nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na czekanie na dodatkowy zastrzyk gotówki. Biorąc kredyt albo pożyczkę na firmę na oświadczenie, w większości przypadków ma on chronić biznes przed poważnymi zaburzeniami płynności finansowej, a niekiedy też przed upadkiem. W ten sposób można uniknąć biurokracji i skomplikowanych procedur.
Kredyty dla firm na oświadczenie to doskonałe rozwiązanie także dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Banki zwykle odmawiają udzielenia pożyczki przedsiębiorcom jedynie z uwagi na krótki czas funkcjonowania firmy. W przypadku kredytów na oświadczenie okres, który upłynął od założenia przedsiębiorstwa, nie ma znaczenia. Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku jest bardzo prawdopodobna.
Pozyskane od banku środki pieniężne można przeznaczyć na różne cele. Może to być na przykład pożyczka dla firm na start, udzielana osobom wkraczającym na rynek z własnym biznesem. Uzyskane pieniądze przeznacza się na pokrycie wszelkich wydatków związanych z zakupem np. parku maszynowego w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego czy sprzętu komputerowego oraz mebli w biurach. Kredyt na firmę na oświadczenie może także przybrać formę tzw. biznes pożyczki, na którą przedsiębiorcy decydują się zazwyczaj wtedy, gdy muszą szybko opłacić zaległe składki ubezpieczeniowe lub należności podatkowe. Zaciągając zobowiązania kredytowe, można również pozyskać środki na rozwój działalności gospodarczej. Wystarczy, że firmy w złożonym wniosku wskażą, na co chcą przeznaczyć pożyczone pieniądze.
Zgodnie z obowiązującym prawem banki zobowiązane są do weryfikowania zdolności kredytowej każdego klienta. Dotyczy to także osób starających się o uzyskanie kredytu na oświadczenie. W tym przypadku obowiązują jednak maksymalnie uproszczone procedury, które przebiegają sprawnie i szybko. Oczywiście, może dojść przy tym do odrzucenia wniosku, dla przedsiębiorcy nie oznacza to jednak zamknięcia drogi do uzyskania dodatkowego finansowania.

Pożyczki dla firm na oświadczenie

Z oferty pożyczki dla firm na oświadczenie korzystają zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy natychmiastowo potrzebują środków na pokrycie bieżących wydatków i zobowiązań, a z uwagi na niską zdolność kredytową, nie mogą oni otrzymać klasycznego kredytu. Dotyczy to zarówno właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wspólników zrzeszonych w spółkach osobowych i cywilnych. O uzyskanie pożyczki na firmę na oświadczenie mogą ubiegać się przedstawiciele różnych zawodów (lekarze, adwokaci, radcy prawni, tłumacze, komornicy itp.). Decyzje kredytowe podejmuje się w błyskawicznym tempie, zazwyczaj trwa to kilkanaście minut od zweryfikowania wniosku oraz przeprowadzenia krótkiej rozmowy z osobą starającą się o otrzymanie finansowania. Przelew dociera do kredytobiorcy w ciągu 24 godzin od momentu przyznania kredytu.
Pożyczki na oświadczenie zwykle są udzielane przez instytucje spoza sektora bankowego. Firmy pożyczkowe w relacjach z klientami stawiają na maksymalne uproszczenie procedur. Dlatego w większości przypadków nie wymagają one od kredytobiorców zaświadczeń dokumentujących wysokość osiąganych przez nich dochodów. Organizacje pozabankowe często rezygnują również z weryfikowania baz dłużników, takich jak KRD, BIG czy BIK. Ich oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów gospodarczych dysponujących niewielkim kapitałem, co wiąże się z niezbyt wysoką zdolnością kredytową.
Uzyskanie pożyczki na oświadczenie dla tych firm często staje się jedyną szansą na przetrwanie na rynku. Co istotne, środki pieniężne przy tej formie finansowania można otrzymać już w kilkadziesiąt minut po złożeniu wniosku. Nie ma nawet potrzeby udawać się w tym celu do siedziby danej instytucji. Zarówno samo wnioskowanie, jak i weryfikacja złożonych dokumentów odbywa się przez Internet. Środki finansowe także trafiają do klienta za pośrednictwem przelewu bankowego.

Kredyt dla firmy na oświadczenie – zalety

Klienci pragnący zaciągnąć kredyt, szukają instytucji, która będzie w stanie zaproponować im możliwie jak najatrakcyjniejsze warunki współpracy. Głównym atutem pożyczki na firmę na oświadczenie jest niewątpliwie skrócony proces kredytowy. Od klienta nie oczekuje się przedstawiania wielu dokumentów poświadczających jego sytuację finansową. Dlatego też decyzja o przyznaniu kredytu może zapaść już w kilkanaście minut od momentu złożenia wniosku. Wystarczy wypełnić formularz i spokojnie czekać na jego weryfikację i umowę do podpisania. Zazwyczaj środki wpływają na konto kredytobiorcy w ciągu 24 godzin.
Pieniądze z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel, nie wymaga się od klienta ani zaświadczenia o dochodach, ani żadnych zabezpieczeń – choćby w formie poręczenia od innej osoby bądź instytucji. Wnioski rozpatrywane są bez dodatkowych opłat. Decydując się na zaciągnięcie kredytu dla firm na oświadczenie, można także liczyć na rozłożenie całości kwoty zobowiązania na stosunkowo niewielkie raty, które można spłacać przez dłuższy czas. Choć sumy pieniędzy, które można w ten sposób uzyskać, nie są zazwyczaj wysokie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przyznania nawet 100 tys. złotych finansowania. W takim przypadku jednak trzeba zwykle spełnić dodatkowe warunki.

Kredyt a pożyczka

Pojęcia kredytu i pożyczki często są używane zamiennie, choć oba terminy nie są ze sobą tożsame. Faktycznie oznaczają one zobowiązania finansowe, jednak nie można uznawać ich za synonimy. Warto zatem poznać podstawowe różnice pomiędzy nimi.
Trzeba mieć świadomość, że jedyną instytucją, od której można uzyskać kredyt, jest bank, a przedmiotem umowy mogą być tylko środki finansowe. Kwestie te poza Kodeksem cywilnym, uregulowane są także w ustawie Prawo bankowe. Zobowiązania kredytowe można zaciągnąć wyłącznie na określony cel, a za umowę w formie pisemnej trzeba zapłacić określoną stawkę. Procedura przyznawania kredytu trwa zazwyczaj bardzo długo, a jego spłata odbywa się tylko w systemie ratalnym.
Natomiast pożyczki może udzielić zarówno bank, jak i każda inna instytucja, firma, a nawet osoba fizyczna. Podstawą prawną do jej przyznania jest Kodeks cywilny. Nie musi ona dotyczyć tylko środków pieniężnych, jej przedmiotem mogą stać się także określone dobra materialne. Umowa – jeśli wartość pożyczonej kwoty nie przekracza 1000 zł – może być zawarta w formie ustnej, przy czym jej podpisanie zazwyczaj nie wiąże się z koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat. Całość zobowiązania można spłacić ratalnie lub jednorazowo, a pochodzące z pożyczki środki przeznacza się na dowolny cel. Procedura przyznawania trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Średnia ocena: 4.6/5.0

Na podstawie: 31 opinii

AGENCJA FINANSOWA BANKIER

Dzięki naszym doradcom mobilnym, którzy jeżdżą do Klientów, aby pomóc im w dopełnieniu wszelkich formalności, nasi Klienci nie muszą dojeżdżać do Bydgoszczy.

Przejdź do kontaktu

© Copyright 2020 | Agencja Finansowa BANKIER